Сдружение – Цена на услугата: 400 лв.

Фондация – Цена на услугата: 400 лв.

Цената включва: всички държавни такси и хонорари за: запазване на име,  регистрация на юридическите лица в съда и в Агенцията по вписванията – регистър Булстат, регистрация в Централния регистър към Министерство на правосъдието /за лицата, които извършват общественополезна дейност/, получаване Удостоверения за всяка регистрация.

Цената не включва: нотариални такси, превод и легализация на документи, консултация относно счетоводните и данъчни задължени на юридическото лице.